Köksträdgården

Efter flera år i glömska har vi återigen börjat odla i Köksträdgården som är belägen framför värdshuset mot vackra Edsviken.

Ulriksdals Värdshus köksträdgård

Svenska Brasserier, som äger; Sturehof, Riche, Teatergrillen, Taverna Brillo, Luzette, Stockholms Matmarknad och Ulriksdals Värdshus, arbetar systematiskt med hållbara lösningar för sin råvaruförsörjning med målsättningen att skapa ett ekosystem som bidrar till att förbättra miljön i stället för att belasta den. Vi gör det bland annat genom att göra våra inköp så nära primärproducenten som möjligt och genom att kontinuerligt förbättra vår sophantering. Vi arbetar med att minimera vårt matsvinn samt för att minska vår energiförbrukning. I arbetet blir det självklart för oss att jobba med matens geografiska ursprung men även med att spåra vem som har hanterat råvarorna samt hur produktionen av dem har påverkat miljön. Därför väljer vi bort industriellt producerad mat till förmån för råvaror från producenter som sätter hantverket och naturen i första hand. Ett ytterligare steg i denna utveckling är att odla egna råvaror.

Hållbart, spårbart och rent

Grönsaksodlingen på Ulriksdals Värdshus är ett steg i den omfattande satsningen Svenska Brasserier gör för att arbeta hållbart, spårbart och rent. Vi satsar långsiktigt och ser att kommande generationer ställer allt högre krav på matproduktion och vi vill vara, och är, ledande i att utveckla och förbättra inarbetade inköpsrutiner. Vi hoppas att inspirera många fler aktörer till att initiera liknande förändringsarbete genom att leda utvecklingen och visa att det går att göra rätt utan att göra avkall på verksamhetens lönsamhetskrav.

Delad tillgång

Grönsaksodlingen på Ulriksdals Värdshus kommer främst att förse värdshusets restaurang med grönsaker, bär, blommor och örter. Men även de andra restaurangerna i gruppen kommer att kunna ta del av det som skördas. Odlingen kommer skötas som en egen enhet och sälja sina råvaror internt till restaurangerna. Det är viktigt för oss att detta projekt visar att hållbart jordbruk verkligen är hållbart såväl ur ett miljömässigt som ett ekonomiskt perspektiv.

Drömmen om ett slutet kretslopp

Vi vill samtidigt göra det tydligt vilket arbete som krävs för att odla på ett naturligt sätt och därigenom lyfta smaken som skapas när en grönsak eller ört får växa i lugn och ro i näringsrik jord. Vi vill skapa ett Ulriksdal som ett slutet kretslopp med grönsaker, bär, örter, bin, höns och så småningom även större djur. Vi kommer att använda det som finns i vår närhet, som komposten från köket, gödsel från hönsen, och arbetskraft från våra olika restauranger. Utöver det vi odlar vill vi även titta runt i vår närmiljö och samla in det som växter vilt så som brännässlor, fläder, vildhallon och mycket mer. Att bilda en odling som gynnar insektslivet är självklart för oss och vår ambition är att förbättra och förstärka naturen runt omkring oss genom att odla mångfald samtidigt som vi väljer bort sådant som kan störa omgivningen.

Köksträdgården som destination

Vi vill arbeta funktionellt och rationellt och produktion är det vi prioriterar. Samtidigt vet vi att en odling som mår bra blir med automatik en vacker odling vilket är viktigt då vi vill skapa en plats som lockar besökare. Vi vill bidra till att besökare ställer sig frågor kring hur mat produceras och visa hur tillgänglig naturen, odlingsmarken och därmed maten kan vara, bara sju minuter bort från Stureplan. Vår förhoppning är att Ulriksdals odling ska vara en självklar destination i Stockholm.

Transparens i hela kedjan

Vi ser på det här projektet som en del i en helhet där grönsaker till restaurangerna är huvudfokus, då antingen genom egen odling eller eget inköp. Vi arbetar för att bli så transparenta som möjligt så de grönsaker du hittar på tallriken på restaurangen kan du även köpa i grönsaksdisken. Vi vill att alla som arbetar inom Svenska Brasserier ska få större kunskap om hur mat produceras, men vi vill också väcka matintresse hos våra gäster och vi hoppas att vi skall vara en synlig aktör i debatten kring hur mat produceras och köps in i Sverige.

Vi satsar mer på våra odlingar

Köksträdgården fortsätter att växa och vi har nu investerat i en fantastisk kompost, som tar hand om det mesta av vårt köksavfall. Nu är nästa projekt att göra ett fint hem för våra bin som kommer till våren. Vi kommer även investera i  fiberdukstunnlar och växthusbord, och i år får vi ännu fler odlade ängar i vårt vackra landskap, det resulterar i mer extremt närodlade goda grödor som ni kan njuta av. Vi är nu en del av landsbygdsutvecklingen.