Vår historia

Vår rika historia sträcker sig 150 år tillbaka och genom åren har värdshuset varit ett vattenhål för både långväga resenärer, kungligheter och helt vanliga gäster från grannskapet.

Historien om Ulriksdals Värdshus

På 1600-talet uppfördes det första kända värdshuset i området och låg i nuvarande Confidencen. På 1700-talet låg värdshuset i en träbyggnad och var då ett populärt utflyktsmål för stockholmare. Värdshusrörelsen tillhör de äldsta arrendena inom slottsområdet. Förutom Ulriksdals Värdshus omfattade arrendet även Järva krog (kontraktsåret 1727). De båda krogarna kompletterade varandra, då var Ulriksdals Värdshus främst avsett för ”Håfbetjänade och gårdsfolk”, medan Järva krog var tänkt för vägfarande på färdvägen mot Enköping respektive Uppsala.

Carl Michael Bellman besökte gärna värdshuset och har även i en visa omnämnt Ulriksdal:

Af gudarnes beslut uti Olympens sal.
Så rulla här min vagn på detta Ulriksdal

År 1855 drog Solna församling in värdshusets tillstånd att servera spritdrycker och blev därefter ett så kallat nykterhetsvärdshus. Något senare återflyttades serveringen till Confidencen. Eftersom Confidencen inte ansågs ändamålsenlig för att driva ett värdshus fick värdshusföreståndaren A G Carlsson år 1868 slutligen tillstånd att uppföra den byggnad där värdshuset ligger än idag. Resultatet blev ett vackert vitt trähus.


Ulriksdals Värdshus 1910

Sedan dess har värdshuset genomgått flera ombyggnader och den senaste delen, Drottning Silvias Paviljong, en åttkantig glasbyggnad med en kristallkrona, invigdes 1987 (arkitekt Kim Gyllenpalm för AGORA Arkitekter).

Tidigare innehavare;
Wärdshusföreståndare Gustav Carlsson
Fröken Wilhelmina Uddelius
Änkefru CM Haberkorn
Fröknarna Hilda och Selma Haberkorn
Fröken Hilda Haberkorn
Källarmästare Wilhelm Holm
Källarmästare Axel Danielsson
Källarmästare Kerstin Bergendahl
Källarmästare Lauri Nilsson
Källarmästarna Katrina och Gunnar Ström