Villkor

Alla bokningar bekräftas skriftligen senast 2 veckor efter bokningstillfället. Bekräftelsen skall returneras underskriven samt angivet förskottsbelopp betalas in. Bokning är först giltig när betalning inkommit.

BETALNINGSVILLKOR

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader.
Vid bokning erläggs förskottsbetalning, 20 procent av uppskattat belopp. Beloppet återbetalas om avbokning sker enligt avbeställningsreglerna.
Betalning ska ske inom 10 dagar från fakturadatum till angivet bankgiro.
Ulriksdals bankgironummer: 186-4396.

AVBOKNING

Avbokning ska göras skriftligen. Fram till 8 veckor innan bokat datum kan avbokning göras utan kostnad. Sker avbokning 8 – 4 veckor före bokat datum debiterar Ulriksdals Värdshus 75 procent av det fulla bokningsvärdet. Vid avbokning mindre än 4 veckor före ankomst debiteras 100 procent.

JUSTERING AV GÄSTANTAL

Senast 4 veckor innan bröllopet skall beställaren bekräfta antal gäster. Minskning av gästantalet är möjlig med 10 procent mellan två till fyra veckor innan bokat datum. Därefter debiterar Ulriksdals Värdshus det fulla bokningsvärdet.

I övrigt gäller Visitas bokningsregler.